SZÉKI TÁNCREND
a. Sûrû tempó

Karikára legények
Jaj, de lassan veritek
Megyek én is, segítek
Mindjárt jobban verítek
Hujjujjujjujju

Kék Ibolya a temetõm
Haragszik rám a szeretõm
Ha haragszik, nem bánom
Mással élem világom
Hujjujjujjujju

Ritka tempó

Szék városi nagy hegy alatt
Folyik a szerelem patak
Aki abbó1 vizet iszik
Babájától elbúcsúzik

Szép a tavasz, szép a nyár
Szép, aki elõttem jár
Mert, aki elõttem jár,
Még az éjjel vélem há1
Véled biz' én nem hálok
Mert bitangot csiná1ok.

b. Magyar (négyes)

Es' az esõ szép csendesen
Ne sírj, rózsám keservesen
Ne sírj, rózsám keservesen
Majd megsegít a jóisten
Szennyes ingem szennyes gatyám
Mezõségen lakik anyám
Nincsen fája, sem hamuja, 
Hogy az ingem megszapulja

Ne nézd hogy én szennyes vagyok,
Mert szívemben nincsen mocsok,
Az az egy pecsét benne van,
Szeretlek én, rózsám nagyon.

Itt is terem sok szép virág,
Madár dalol, szép a világ,
De az mind semmit ér nekem,
Ha a babám nem ölelem.

Es' az esõ szép csendesen,
Ne sírj rózsám keservesen
Ne sírj rózsám keservesen,
Majd megsegít a jó Isten

Látod rózsám, azt a hegyet,
Menjünk oda, szedjünk meggyet,
Én megrázom, te csak szedjed,
Sokat is kapsz nemcsak egyet

Elment az én rózsám Pestre,
Hazajön holnap estére,
Ha hazajön, hazavárom,
Ha meg nem jön, azt se bánom. 

Engem anyám úgy szeretett, 
Soha táncra sem eresztett, 
Mind azt mondja, ki nem tudja, 
Hogy én nem búsulok soha.

A bánat is öröm volna, 
Nálamnál vígabb nem volna, 
Elosztották a bánatot, 
Ott sem voltam, mégis jutott.

Ha mégegyszer elosztanák, 
Minden cseppjét nekem adnák, 
Ha mégegyszer elosztanák, 
Minden cseppjét nekem adnák.
Szól a világ, mit hajtsak rá, 
Úgy ég a tûz, ha tesznek rá,
Ha nem tesznek, kialuszik, 
Míg végtére elparázslik. 

Szõke vize a Tiszának,
Mondd meg kislány az anyádnak, 
Hogy az egész Tisza mentén, 
Nincsen olyan legény, mint én.

Nincs szebb virág a leánynál, 
Míg a legény utána jár, 
Ronda, szúrós kóróvá lesz, 
Mihely/e/st menyecskévé lesz. 
Nincs szegényebb a legénynél, 
Míg a lánynak mindent ígér, 
De mikor megházasodik, 
Már csak a kocsmába' lakik.

c.Lassú
/: Gyötör engem a szerelem, nem táplál :/
: Árva szívem nyugodalmat nem talál :/

/: Ázom, ázom, azt gondoltam, hogy esik :/ 
/: Pedig csak a két bús szemem könnyezik :/

Szállj le hattyú szállj le
A feketé földre
||:Vidd el az én bús levelem
A régi helységembe:||

Egyiket apámnak
Másikat anyámnak
||:Ej a harmadikat
Az elhagyott babámnak:||

Irom a levelem
Sürü könnyeimmel
||:Ej le is pecsételem
A szomorú szívemmel:|| 
[Judy Bressler jovoltabol]

De szeretnék az erdõben fa lenni, 
A fák közül tölgyfa nevet viselni, 
Mert a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül, 
Az én szívem soha sincs bánat nélkül. 

Szép a csikó, ha szépen felnyergelik, 
Szép a rózsám, ha szépen felöltözik, 
Mikor megyen a templomba elõttem, 
Az én szívem majd kirepül belõlem. 

 
d. Porka és Hétlépés
Elvesztettem sárga lovam patkóját
A kis võfély találja meg a nyomát
Lalalala 
Judy Bressler jovoltabol

CSUJJOGATÁSOK

Szék-városi magas torony, 
Beleakadt az ostorom, 
Gyere babám, akaszd ki, 
A nyavaja törjön ki! 
Szék-városi leányok, 
Pohárbéli virágok, 
Legények, ha akarják, 
Kalapjukon hervasztják. 
Szék-városi legények
Szilvaízes lepények
Leányok, ha akarják
A hamuba takarják.


Széki táncdallamok --- Boglya együttes

Muzsikaszó hallatszik a cserésbe,
Most viszik a rózsám az esketore.
De szeretnék én is akkor ott lenni,
Mikor a pap a rózsámat esketi.

Hallanám meg, hogy tagad ki szívébol,
Hallanám meg, hogy tagad ki szívébol,
Nem félsz rózsám a fennvaló Istentol,
Nem félsz rózsám a fennvaló Istentol.

Bonchidai híd alatt,
Leány a legény alatt,
Azért került alája,
Viszketett a "szoknyája"![ címlapra ] - [ városok ] - [ vidék ] - [ aukciók ] - [ fórum ] - [ szálláslehetõségek ] - [ vendégkönyv ] - [ levél ]