.

Adjon Isten mind jobbat Kapum elött
Akkor szép az erdö mikor zöld Kéreti a nénémet cifra szabó legény
Azt gondolod te szigorú, jaj szigorú Kicsi madár mért keseregsz az ágon
Azt gondoltam esö esik Kicsi vagyok én, majd megnövök én
Csángó magyar Mikor mentem hazafelé
Csori kanász a dombon Mind azt mondják az irigyek
Dávid Marcsa libája Napom, napom, fényes napom
Édesanyám is volt nékem Nem tudja aszt senki, csak a Jóisten
Ej csillag, csillag, szép hajnali csillag Nem úgy van most mint volt régen
Ej nem szeretem az idök járását Régen volt, soká lessz
Eléd mentem a vármegye ajtónál Sok Szent István napokat
Elment a madárka, üres a kalitka Szabad madár
Én az éjjel nem aludtam egy órát Szállj le hattyú
Ez a világ olyan világ Szerettelek rózsám nagyon
Hidegen fújnak a szelek Ugye babám meg tudsz verni
Hol jártál az éjjel, cinege madár Utccu áron tarisznya
Isten veled Bogyiszló városa Van szeretöm tizenhárom
Jaj Istenem mi lelt engem Verjen meg az Isten rószám
Jeruzsálem kapujában foly a bor Vetettem violát, várom kinyilását
Jó szeretni de tilosan, nem mindig a világosan  

Nem úgy van most mint volt régen

1.Nem úgy van most mint volt régen
Nem az a nap süt az égen
Nem az a nap, nem az a hold
Nem az a szeretöm ki volt
Aki volt már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott
2. ||: Nem az a nap, nem az a hold
Nem az a szeretöm ki volt
:|| Szebbre vágyott, de nem kapott,
Még olyat se, mint én vagyok
3. Azt gondoltam míg a világ
Mindig ég a gyertyavilág
De már látom, hogy elalszik
Halálomat sokan lesik
4. Azért lesik halálomat
Vegyék el a galambomat
De én azért sem halok meg
Hogy a szivük szakadjon meg
5. Azt gondoltam esö esik,
De csak a szemem könnyezik
Az én szemem sürü felhö
Onnan ver engem az esö
6. Hull elömbe, hull a földre,
Hull a gyászos kötényembe
Árkot mos a két orcámon
Mint a zápor az utcákon

Mezöség


Akkor szép az erdö mikor zöld

1. Akkor szép az erdö mikor zöld
Mikor a vadgalamb benne költ
Olyan a vadgalamb mint a lány
Sirva sétál a párja után.
2. Erre gyere, erre nincsen sár
Az ajtómon nincsen semmi zár
Az ajtómon van egy fakilincs
Jaj istenem, még szeretöm sincs
3. Ezt a kerek erdöt járom én
Ezt a barna kislányt várom én
Ez a barna kislány Viola
Én vagyok a vigasztalója.
4. Téged látlak minden álmomban,
Álmom után minden dolgomban
Ha sóhajtok érted a panasz,
Ha örülök érted vagyok az
5. Jaj de sokat jártam, fáradtam
Mikor házasodni akartam,
Nem találtam kedvemre valót,
Csak az a szeretöm aki volt

Székely


Hidegen fújnak a szelek

1. |: Hidegen fújnak a szelek :||
||: Hidegen fújnak a szelek
Azok nem jót jelentenek :||
2.||: Szabad életszabad madár :||
||: Szabad életszabad madár
Jaj de szép ki szabadon jár :||
3./4. ||: Járnék én is ha járhatnék :||
||: Járnék én is ha járhatnék
Ha magamban szabad lennék :||
5.||: Nem vagyok magamban szabad :||
||: Nem vagyok magamban szabad
Kezemen, lábamon lakat :||
6. ||: Hidegen fújnak a szelek :||
||: Hidegen fújnak a szelek
Azok nem jót jelentenek :||

Mezöség


Csori kanász a dombon

1. Csori kanász a dombon játszik a botjával
Ne menj arra kisleány, megfogja szoknyádat
||: Nem fogja meg a szoknyám, elszaladok töle,
Azért a kis malacot ellopom mellöle :||

Dunántúl


Jeruzsálem kapujában foly a bor

Jeruzsálem kapujában foly a bor, foly a bor
Kár annak minden cseppjéért ha elfoly, ha elfoly
Gyere pajtás, tartsunk oda poharat, poharat
Itassuk meg azt a szomjas szamarat, szamarat

Rábaközi vagy Dunántúli


Édesanyám is volt nékem

1. Édesanyám is volt nékem, de már nincs
Mer' elvitte a tavaszi nagy árviz
||: De sok éve amióta halászom
Könnyeimtöl még a vizet se látom :||
2. Kihalásztam édesanyám kendöjét
Zöld sejemmel rávarrattam a nevét
||: Közepébe búbánatot varrattam,
Édesanyám milyen árván maradtam :||

Mezöség


Dávid Marcsa libája

1. Dávid Marcsa libája beleszált a Tiszába
Beleszált a Tiszába, a Tiszába
Hármat lépett utána, sáros lett a szoknyája,
Sáros lett a Dávid Marcsa szoknyája.
2. Dávid Marcsa firhangja, leszakadt a sallangja
Leszakadt a sallangja, a sallangja
Majd vesz rá az uraság, firhangjára pántlikát
Dávid Marcsa firhangjára pántlikát 7
 
 


Csángó magyar

1. Csángó magyar, csángó magyar
Mikor lettél csángó magyar
Ágrór szakadt madár vagy te,
Elfelejtve, eltemetve
2. Egy pusztába telepedtél,
Melyet országnak nevesztél
Most sem országod, sem hazád.
Csak az Úristen gondol rád
3. Én istenem hová leszünk
Gyermekeink s mi elveszünk
Melyet apáink öriztek
Elpusztitják szép nyelvünket
4. Halljuk ál még Magyarország
Ó istenünk te is meg áldd.
Hogy rajtunk könyörüljenek,
S elveszni ne engedjenek.
5. Mert mi is magyarok vagyunk,
Még ázsiábol szakadtunk,
Úristen sorsunkon segits,
Szegény csángót el ne viridsd

Moldva


Isten veled Bogyiszló városa

1. Isten veled Bogyiszló városa
Már én többet nem leszek lakosa
||: Benne hagyom a nevemet, nevemet
Nevem után a régi szeretömet :||
2. Jaj Istenem ajaj jaj jaj jajaj
Fejem fölott beborult a hajnal
||: Most is olyan szeretöm hagyott el
Kit a szivem soha nem felejthet el :||
3. Jaj de sáros ez az út , ez az út
Kisangyalom de megunnt, de megunnt
||: Majd csillagos lesz az ég, lesz az ég,
Kisangyalom majd elövennél még. :||

Dunántúli csárdás


Szabad madár

1. ||: Szabad madár vagy te rózsám
Mégis ritkán jársz el hozzám :||
Ha én olyan szabad volnék,
Minden este nálad volnék. Aj la la...
2. ||: Este késön ne járj hozzám,
Tilalomban tart az anyám :||
Mondd meg virág a rozsámnak,
||: Tartson szeretöt magának. :|| Aj la la...
3. ||: Ha elmégy is járj békében,
Rólam ne feletkezzél meg :||
Akkor jussak az eszedbe
Mikor kenyér lesz kezedbe. Aj la la...
Akkor se jussak egyébröl
||: Csak az igaz szerelemröl. :|| Aj la la...

Mezöség


Kicsi vagyok én, majd megnövök én

1. Kicsi vagyok én, majd megnövök én
Mint a tüdö a fazékból, kidagadok én
Kicsi vagyok én, majd megnövök én
Egy kettöre vagy kettöre legény leszek én.
2. Kicsi vagyok én, szegény vagyok én,
A házamnak nincs teteje, elvitte a szél.
Kicsi vagyok én, szegény vagyok én,
A gatyámnak nincs feneke, belefuj a szél.

Marosszék


Adjon Isten mind jobbat

1. Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat.
Mitöl félünk mentsen meg, mentsen meg,
Amit várunk legyen meg, legyen meg.
2. Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb idöt mind tavaly volt, tavaly volt.
Sok örömet e házba, e házba.
Boldogságot házunkba, házunkba.

Moldva


Mikor mentem hazafelé

1. ||: Mikor mentem hazafelé :||
||: Kinyilt az ég három felé :||
Ragyogtak rám a csillagok,
||: Mert tudták hogy árva vagyok
Aj la la la la ... :||
2. ||: Édesanyám sok szép szava :||
||: Kit fogadtam kit nem soha :||
Meg fogadnám de már késö,
||: Mert az idegen az elsö
Aj la la la la ... :||
3. Idegenek
||: Hagyátok hogy én igy éljek, Aj la la ... :||

Szék


Ez a világ olyan világ

1. Ez a világ olyan világ,
Mint a mogyorófavirág,
Sokat igér, keveset ad,
||: Amit ad is keserüt ad, aj la la la ... :||
2. Ne szereszél kettöt, hármat,
Mikor egy is elég bánat
Mert én is szerettem egyet,
||: Felejteném de nem lehet, aj la la la ... :||
3. Adjon Isten mindemne jót,
Mert az enyém búbánat vót
Búba eresztett a bába,
||: Ment volna a góc lábába, aj la la la ... :||

Székelyföld


Sok Szent István napokat

1. Sok Szent István napokat, vigan megélhes
Napjaidat számolni ne légyen terhes
Az ég harmatha szivedet újitsa
Áldások árja házadat elboritsa.
2. Minden öröm sziveden holtig adózzon
Semmi bánat, semmi bú ne barátkozzon
Legyen életednek virága mindig kinyilt
Szived ne szenvegyen semmi sebes nyilt

Mezöség


Azt gondoltam esö esik

1. Azt gondoltam esö esik
Pedig a szemem könyezik
Az én szemem sürü felhö,
S' onnan ver engem az esö.
2. Gyere rószám békélyünk meg,
Mi egymásnak engedjünk meg
||: Mindig voltak kik igy jártak,
Mind megengedtek egymásnak :||
3. ||: Nyújtsad kezed, bár egy felet
Bár mégegy szót szoljak veled :||
||: Nyújtsad kezed keresztesem
Búcsuzzunk el örökösen :||
4. ||: Úgy fáj az én gyönge szivem,
Nem tudom tied fáj e vagy nem :||
Fáj is annak, mit tudsz tenni,
Mikor ennek igy kell lenni,
S' ha a tied ugy tud fájni,
Soha sem tudunk megválni

Moldva


Verjen meg az Isten rószám

1.Verjen meg az Isten rózsám,
Mert nem voltál igaz hozzám
La la la ...
2. Szomoritson meg az Isten,
Mikor semmi bajod nincsen
La la la ...
3. Verjen meg az Isten rózsám,
Mert nem voltál igaz hozzám
La la la ...
4. Szomoritson meg a halál,
Mikor jó kedvedben talál
La la la ...
5. Szomoritson meg az Isten,
Mikor semmi bajod nincsen
Szomoritson meg a halál,
Mikor jó kedvedben talál.
6. Verjen meg az Isten rózsám,
Mert nem voltál igaz hozzám
La la la ...
7. Szomoritson meg az Isten,
Mikor semmi bajod nincsen
La la la ...
8. Rózsám voltál, de már nem vagy
Akié vagy, azzal hervadj
La la la ...
9. Úgy hervadj el mint a rózsa
Eszembe ne jussál soha
La la la ...

Mezöség


Kéreti a nénémet cifra szabó legény

1. Kéreti a nénémet cifra szabó legény
Engemet is kéretett szegény kondás legény
||: Öröm ez a nénémnek cifra szabó legény
Hej de nékem siralom szegény kondás legény :||
2. Kisérik a nénémet hangos muzsikával
Engemet is kisérnek egércincogással


Hol jártál az éjjel, cinege madár

1. Hol jártál az éjjel, cinege madár,
Ablakodban jártam szivem asszonykám
Mért beljebb nem jöttél, cinege madár.
Uradtól nem mentene, szivem asszonykám
2. Hol jártál az éjjel, cinege madár,
Az ágyadban háltam, szivem asszonykám
Mért beljebb nem jöttél, cinege madár.
Uradtól nem mentene, szivem asszonykám
3. Nincs itthon az uram, cinege madár
Csinálosi erdön, csónakot csinál.
||: Jó lovai vannak, gyakran haza jár. :||


Eléd mentem a vármegye ajtónál

1. Eléd mentem a vármegye ajtónál
Nem hallottam egyebet a jajszónál
Jobb lábamon, bal kezemen a bilincs
Felsóhajtok, szánakozom senkim sincs

Ördöngösfüzesi


Napom, napom, fényes napom

1. Napom, napom, fényes napom
||: Süss fel reám világosan :||
Ne csak mindig homályosan
||: Hogy hazámat ne sirassam :||
2. Talán meg vagyok átkozva
||: Istenemtöl ostorozva :||
Hogy ne legyek szabad soha
||: Semmi ifijuságomban. :||
3: Napom, napom, fényes napom
||: Gyászba borult bús csillagom :||
Én istenem kérlek verd meg
||: Aki miatt gyászt viselek :||
4. Én istenem tekints reám
||: Több bánatot ne hints reám :||
Behintettél, elég is lesz,
||: Bánatos szivem inditsd meg :||

Székelyföldi csárdás


Elment a madárka, üres a kalitka

1. Elment a madárka, üres a kalitka
||: S aszt üzente vissza, visszajön tavaszkor :||
2. S ha tavaszra nem jö, búza pirulásra
S ha még akkor sem jö, szölö lágyulásra
S ha még akkor sem jö, tudd meg soha nem jö

Mezöségi


Utccu áron tarisznya

1. Utccu áron tarisznya,
A gyürümet add vissza
Párom, madárom, huncut áron a párom
2. Huncut áron madárom,
Szeret engem a párom
||: Párom, párom madárom
Elveszem öt a nyáron :||
 
 


Mind azt mondják az irigyek,

1. Mind azt mondják az irigyek,
Miböl élnek a szegények, aj la la ...
Éjjel lopnak, nem alusznak,
Nappal isznak, nem dolgoznak, aj la la ...
2. Bolond volnék, ha búsulnék,
Ha a búnak helyet adnék, aj la la ...
Én a búnak útat adok,
Magam pedig vigan járok, aj la la ...

Marosszék


Jaj Istenem mi lelt engem

Jaj Istenem mi lelt engem
Hol a hajnali jó kedvem
Eltünt tölem mint az álom
Nyugtom sehol nem találom

Marossárpatak


Ej nem szeretem az idök járását

1. Ej nem szeretem az idök járását,
Megforditom kalapom álását
Nem árt annak sem esö, sem dara,
Ej, még a jég is lepereg róla
2. Ej amott jönnek hárman a zsandárok,
Zörgetik az apró szemü láncot
Rámverik az apró szemü láncot
Ej kedves rózsám ne tarts hozzám számot
3. Ej udvaromon van egy nagy almafa,
Tetejében három piros alma
Az az alma teli van féreggel,
Ej az én rózsám tökéletlenséggel

Kalotaszeg


Vetettem violát, várom kinyilását

1. Vetettem violát, várom kinyilását
S az én édesemnek vissza fordulását
Kinyilt a viola, ki si virágoza,
De az én édesem nem jött vissza soha
2. Madárkám, madárkám, csácsogó rigócskám
||: Penditsd meg nyelvednek gyönyörü szólását :||
Fújj az én szivemnek vigasztaló nótát.
3. ||: Meg sem búsitottam, meg se vigasztalom :||
||: Ki meg búsitotta, meg is vigasztalja :||
4. Vetettem violát, várom kinyilását
S az én édesemnek vissza fordulását
Kinyilt a viola, de nem az a teljes,
Visszajött édesem, de nem az kedves.
5. Madárkám, madárkám, csácsogó rigócskám
||: Penditsd meg nyelvednek gyönyörü szólását :||
Fújj az én szivemnek vigasztaló nótát

Moldva


Én az éjjel nem aludtam egy órát

1. Én az éjjel nem aludtam egy órát
Hallgattam a régi babám panaszát,
Éjfél után sejehaj, kezdtem elszenderedni,
Jaj de bajos, ki egymást nem szereti
2. Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
De még jobban a gyürüjét viselni,
Csütörtökön, sejehaj, megmondom az anyának
Köszönöm a jóságát a fiának.
3. Verje meg az Isten a te anyádat
Mert csinálta bolonduljak utánad.
Zúgjál erdö, sejehaj, csenduly mezö, falevél
Szeresd babám, kit idaig szerettél.
4. Szivaroztam, megégettem a számat.
Odahaz más öleli a babámat.
Más öleli, sejehaj, másnak ül az ölébe,
Más kacsingat két fekete szemébe.
5. Széles a viz, keskeny a hid felette,
Rólad babám minden gondot leveszem
Úgy felejtsem, sejehaj, hogy még eszembe sem jutsz
Jóságodért fizessen meg, meg a Jézus

Mezöség


Kapum elött

Csárdás:

1. Kapum elott csak egy fényes csillag van
Annak a csillagnak sok irigye van
Eltiltották tölem azt a csillagot
Ki az én bús életemre ragyogott.
2. Ha kimegyek arra magos tetöre
Magásatom a siromat elöre
Készen vagyok a siromba beszállni
Mintsább töled kisangyalom megválni
3. Két szine van a legégynek
Mint csöppnyi lepedönek csuhajja, de csuhajja
Három szine van a lánynak
Mint a csokros violának csuhajja.
4. Rég megmontam a fenének
Mennyi legény mind egye meg csuhajja, de csuhajja
Mer' a legény leánycsaló
Mind akasztófára való csuhajja.

Pontozó:

Benedeki sürü berek trala...
Ott terem az ügyes gyerek trala...
Én is oda való vagyok trala...
Ahol a csillág ragyog trala...

Csujogatás:

1. Benedeki toronyalja
Köröskörül baszsarózsa
Azért nyilt ki az a rózsa
Gyere babám szakits róla
2. Fáj a szivem hogyne fájna
Ha a bánat el nem hagyna
3. Túrót ettünk üresen
Attól járjuk ügyesen

Szentbenedek


Kicsi madár mért keseregsz az ágon

1. Kicsi madár mért keseregsz az ágon
Nem csak te vagy elhagyott a világon.
||: Nekem sincs sem édesanyám sem apám
A jóisten mégis gondot visel rám :||
2. Kiskoromban árvaságra jutottam
Életemben de sokat szomorkodtam.
||: Megtanultam hogy kell türni, szenvedni
Azt is tudom hogy kell szivböl szeretni :||
3. Árva vagyok, még a nap se süt le rám
Árva vagyok mert nincs édesanyám.
||: Árvaságom még a nap is siratja
Sötét felleg, mi az éget boritja :||
4. Mostoha volt hozzám még,
Hozzám még a világ is,
Száraz földben elhervad a virág is.

Kalotaszegi hajnali


Nem tudja aszt senki, csak a Jóisten

1. Nem tudja aszt senki, csak a Jóisten,
Milyen bánat van az én bús szivemnek.
||: Ha kicsapna, tenger lenne belöle,
Nagy a világ, elboritná örökre :||
2. Titkon nyilik, titkon hervad a rózsa,
Bárcsak soha ne szerettelek volna.
||: Hagytam volna békét a szerelemnek,
Jobb lett volna az én árva szivemnek :||
3. Ha elmégy is édes rózsám, kivánom,
Hogy az út elötted rószává váljon.
||: Még a fü is édes almát teremjen,
A te szived holtig el ne felejtsen. :||

Kalotaszeg


Szerettelek rózsám nagyon

1. Szerettelek rózsám nagyon
De már annak vége vagyon.
Vége vagyon szerelmemnek
Teljen kedve irigyemnek.
2. A szerelem szivet éget
Ki nem hiszi probálja meg.
Én nem hittem próbát tettem
Ezzel magam elvesztettem

Moldva


Régen volt, soká lessz

1. Régen volt, soká lessz,
Mikor az a nap lessz,
||: Hogy galambom karja
Két vállam takarja :||
2. Régen volt vágyam
Igaz szeretöre
||: Megadta az Isten
El kell válnom töle :||
3. Rószavirág voltam
De már elhervadtam
||: Elhagyott galambom
Árvája maradtam :||
4. Régen volt, soká lessz
Mikor az a nap lessz,
||: Hogy galambom karja
Két vállam takarja :||


Van szeretöm tizenhárom

1. ||: Van szeretöm tizenhárom
Tiz elhagyott, maradt három :||
Na na na ...
Abból is elhagyott pár
Csak egyre maradtam már
2. ||: Ne nézz reám ne nevess
Mert megtudják hogy szeredsz :||
||: Reám néztél, nevettél
Megtudták hogy szerettél :||
3. ||: Ha én eztet tudtam volna,
Hogy tavasszal nyilik rózsa :||
||: Nem válnék a senki rabja,
Csak az én rószám galambja :||

Ördöngösfüzesi ritka


Szállj le hattyú

1. Szállj le hattyú, szállj le,
A fekete földre.
||: Vidd el az én bús levelem
Régi helységembe :||
2. Egyiket apámnak,
Másikat anyámnak,
||: Ej de a harmadikat
Az elhagyott babámnak :||
3. Irom a levelem
Sürü könyeimmel,
||: Hej le is pecsételem
Szomorú szivemmel :||

Széki


Ej csillag, csillag, szép hajnali csillag

1. Ej csillag csillag, szép hajnali csillag.
Azt gondoltam, soha fel nem virjad.
Felvirjadt már sok szegény legénynek,
Ej de katonának kell menni szegénynek.
2. Ej de biró, biró, de nagy Lépfedi biró.
Vegye ki a két szemed egy holló.
Mért irtad bé nevem katonának,
Ej de mikor még a lányok sem sajnálnak.
3. Ej de le az úton, de le végre lefelé.
Minden kisablakban rósza teremik.
Minden kisablakban kettö, három.
Ej csak az enyém hervad el a nyáron.
4. Ej anyám, anyám, öreg édes anyám.
Gyüjtsön össze minden félét gúnyát.
||: Tegye be a tiszta ládájába,
Ej de jön a fia hosszu szabadságra :||

Moldva


Azt gondolod te szigorú, jaj szigorú

1. Azt gondolod te szigorú, jaj szigorú
Hogy érted lettem szomorú de szomorú
||: De nem érted, se nem másért, jaj sem másért
Az ügyes édesanyádért de anyádért. :||
2. Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon
Hogy a babám gyenge szive ne fájjon.
||: Mert az úton nincs patika, jaj sem orvos
A babám gyógyit, nem a kárházi orvos. :||
3. Azt gondolot te csipás, jaj te csipás
Hogy engem nem szeret más, jaj szeret más.
||: Szeret engem még más is, jaj még más is.
Az ügyes édes anyád is, de anyád is. :||
4. Az uraké a nagy erdö, jaj az erdö
S a szegényeké a temetö de temetö
El kell menni, nincs mit tenni, nincsen mit tenni
Füzest el kell felejteni de csuhajja.

Mezöség, Ördöngösfüzes


 


Jó szeretni de tilosan, nem mindig a világosan

1. Jó szeretni de tilosan, nem mindig a világosan.
Aki világosan szeret,
Azt megszólják az emberek.
2. Volt szeretöm de már nincsen,
Mert elvitte a jóisten.
Mind annak meghalni könnyü
Kiért nem foly semmi könnü
3. Elnment messze az én párom
Szerencsés útakon járjon
Csendes folyó vizet igyék
Ott is rólam gondolkozzék

Marossárpatak


Ugye babám meg tudsz verni

1. Ugye babám meg tudsz verni
De egy szoknyát nem tudsz venni,
Egyet vettél azt is bánod,
Holtig a szememre hányod.
2. Ugye babám jobb az ágyon,
Mint a fekete subádon
Meg kell az asszonyt becsülni,
Ölbe kell az ágyba vinni.
3. Édesanyám lánya voltam
Mig szeretöt nem tartottam,
Mióta szeretöt tartok,
Édesanyám megátkozott.

Szatmári


További szövegeket vagy ajánlatokat küld: kunszt@pha.jhu.edu


[ címlapra ] - [ városok ] - [ vidék ] - [ aukciók ] - [ fórum ] - [ szálláslehetõségek ] - [ vendégkönyv ] - [ levél ]
[
Kalotaszeg Honlapja ] - [ Erdélyi linkgyûjtemény ] - [ Székely linkgyûjtemény ]